UAB EKO PERDIRBIMAS

UAB EKO PERDIRBIMAS

PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS IR PREKYBA ĮVAIRIOS PASKIRTIES PLASTIKŲ GAMINIAIS

Holding earth on hands. Environmental.
Apie mus

Rūpinamės mūsų aplinka

Įmonė įsikūrė 2014 metų vasarą. Nuo to laiko mes rūpinamės gamta ir plastiko atliekas prikeliame naujam gyvenimui gelbėdami mūsų žemę ir vandenynus nuo vis didėjančios taršos.

Mumis pasitiki 350+ klientų visame pasaulyje

Jau daugiau nei 350 įmonių renkasi mus kaip patikimą verslo partnerį

EKO perdirbimas

Pakeiskime pasaulį drauge

Perkame

Perkame visas plastiko rūšis bei turime galimybę sutvarkyti įvairių gabaritų plastiką

Parduodame

HDPE LDPE PP
Gamybos procesas

Peržiūrėkite mūsų gamybos procesą

Įmonė perdirbdama antrines plastiko atliekas siekia kuo racionaliau ir taupiau naudoti gamtos išteklius, bei veikloje diegti efektyvias ir aplinką tausojančias technologijas.

— Simonas Noreika / Aplinkosaugos specialistas

UAB „EKO Perdirbimas“ įgyvendina projektą

„Žaliavų apdorojimo technologinio proceso modernizavimas įmonės energetinio efektyvumo didinimo tikslais“

Bendra projekto vertė 2 752 420 Eur, iš kurių 899 950 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. rugpjūčio 7 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas prisidės prie mažesnio pirminės energijos suvartojimo kiekio bei išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios energetikos kainos, skatina įmonę įvertinti suvartojamos energijos kiekį ir galimybes vartoti energiją efektyviau didinant energijos vartojimo efektyvumą. Taip pat, atsižvelgiant į globalių tvaraus vartojimo, ekologiškumo tendencijų įsitvirtinimą tiek konkurentų, tiek galutinių vartotojų terpėje, skatina įmonę ieškoti įvairių priemonių, technologijų, procesų tausojančių aplinką ir mažinančių ŠESD kiekį, diegimą. UAB „EKO Perdirbimas“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja atlikti žaliavų rūšiavimo technologinio proceso modernizavimas sprendimą, kuris leis efektyviau vartoti energiją ir mažinti įmonės išmetamą ŠESD kiekį.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse“.

UAB EKO Perdirbimas įgyvendina projektą „Plastikų gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“.

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į švaresnes gamybos technologijas, bus atnaujinti šiuo metu įmonėje gaminami produktai, kurie įgaus daugiau aplinkai draugiškų savybių, bus pradėti gaminti nauji produktai iš atliekų, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, padidės darbo našumas ir gerės gaminių kokybiniai parametrai.

Projektas įgyvendinmamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1,5 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. sausio 31 d.

UAB EKO Perdirbimas įgyvendino projektą

Įmonės investicijos į netechnologines ekoinovacijas

Bendra projekto vertė – 10.000,00 Eur

ES paramos suma – 5.000,00 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn.

lt_LTLietuvių kalba